5 sotsiaalmeedia trendi, mis näitavad teed tulevikku

{VAR:blog_title}

Sotsiaalmeedia maailma teevad põnevaks ja väljakutsuvaks just selle olemuse pidev muutlikkus ja areng. Iga uus trendiröögatus võib juba paari kuuga olla pea rakendamatu, ning praegusel hetkel veel arengufaasis olevad tehnoloogiad võivad sama kiiresti kogu sotsiaalmeedia sfääri pea peale pöörata. Seega, vältimaks hääbumist arhailisusse, peab iga edukas turundaja hoidma sel maailmal pidevalt pöialt pulsil.

Just sellepärast oleme allpool välja toonud viis peamist päevakajast sotsiaalmeedia trendi, mis turundusmaastikku igapäevaselt mõjutavad.


1.    Asendamatud visuaalidPildid / - 001-interface

Aina rohkem ja rohkem turundajaid on hakanud rõhuma efektsetele, pilkupüüdvatele visuaalidele. Lausa 85% turundajatest on juba selle trendilaine peale hüpanud, ning edasised 73% planeerivad visuaalide osakaalu oma turundusprojektides märkimisväärselt tõsta. Käsikäes teiste populaarsete trendidega sotsiaalmeediasfääris, näitlikustab teemakohaste visuaalide jätkuv võidumarss, et tegu on seni pöördumatu edu valemi primaarse osaga.


2.    Live-videoPildid / - 003-social-media-2

Kooskõlas üldiste visuaalmaterjalide jätkuva tähtsusega on 2017. aastal hakanud märkimisväärset turuosa hõivama live-video võimalused (eriti rakendused nagu kõrgelennuline Facebook Live ja ala üks alustaladest, Periscope).  Live-video edu tuleneb meediumi rõhumisest kaasegsete sotsiaalmeedia tarbijate suurimatele soovidele: otsepilt pakub vahetut ligipääsu soovitud informatsioonile ja vääramatut autentsust, mis on modernse turundusmaastiku üks populaarseimatest võtmesõnadest.

Juba üle kuuekümne protsendi turundajatest on otsustanud hakata lisama varieeruvaid live-video platvorme oma edasistesse turundusplaanidesse. Võttes arvesse, et live-video sisutootmisplatvormide näol on tegu võrdlemisi uue turuteguriga, on selline rakendusmäär eriti muljetavaldav ja kinnitab mitmekordselt, et see on aasta kiireimalt kasvav sotsiaalmeedia trend.


3.    Instagrami osakaalu kasvPildid / - 004-social-media-1

Instagrami pidev positiivne kasvujoon ei näita märke aeglustumisest. Juba 54% turundajatest kasutavad seda, ning lausa 63% kasutajastest on näinud sel tandril küllalt tulemuslikkust, et kasutusmahtu veelgi suurendada. Instagram ühendab intuitiivse kasutusvõimaluse ning mitmekülgse, kaasaegse visuaalpresentatsiooni, mis tõlgendub tänapäeva sotsiaalmeediaturul pea puhtkullaks. Võime kasvujoone kindlat jätku oodata ka 2017. teises pooles.

 


4.    Kasvavad kõhklused Facebooki osasPildid / - 005-social-media

Kuigi Facebooki kasutuspind on siiani pika puuga enimlevinud (62% turundajatest peab seda nende tähtsaimaks sotsiaalplatvormiks), on teistele platvormidele ja tulevikuideedele ulatanud abikäe suurenenud skeptilisus Facebooki kasutus-stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse osas. Pea pooled (40%) turundajad tunnevad muude platvormide kasvu ja Facebooki reklaam-algorütmide muutlikkuse tõttu end Facebooki jätkuva edu osas ebakindlalt, ning üle poolte on näinud tulemuslikkuse suhtelist vähenemist. Hetkeseisuga aga jätkab Facebook vaieldamatult dominantsel positsioonil ja püsib iga turundaja jaoks täiesti asendamatuna.


5.    Rõhuasetus pideval innovatsioonilPildid / - 002-round

Eelnevaid trende ja muutusi silmas pidades ajendab sotsiaalmeedia maailma praegust arengut ja tulevikuperspektiivi n.-ö. võidurelvastumine võimalikult ulatusliku sotsiaalse kõlapinna ja kasutajapühendumuse suunas. Koguni 91% turundajatest üritavad nendel, efektiivsuspõhistel, tandritel härjal sarvist haarata ja leida eesmärkideni jõudmiseks uuenduslikke viise.

Kokkuvõtlikult tähendab kõik see, et turundajatel on ees põnev ajaperiood, milles enda sotsiaalmeediaga kursis hoidmine muutub veelgi suuremaks prioriteediks kui eales varem; mitmed uued platvormid ja lähenemismeetodid on kärmelt hoogu kogumas ning ka senised sotsiaalmeedia „tugisambad“ on läbi viimas turunduslikult fundamentaalseid muutuseid.


Uudishimulikele ka edasist lugemist:

https://www.forbes.com/sites/jimmyrohampton/2017/01/03/5-social-media-trends-that-will-dominate-2017/#4d8ebc8f6ffe

http://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2017/

Jaga e-mailiga
Tagasi Vaata postitusi samal teemal