Turundaja vs turundusteenus: 3 võtmeküsimust

{VAR:blog_title}
Turundaja rolli ettevõttes ei ole alati lihtne mõista, kuna ülesanded ja vastutusala ei ole alati üheselt mõistetavad kõigi ettevõtte töötajate jaoks. Kui aga mõelda, et ühe tulemusliku turundaja vastutusala hõlmab
toote või teenuse omapära - müügiedendus  -   uuringud  -   turundusmeetmestik  -   bränding  -   internet  -    multimeedia  -  kogu reklaami planeerimine, kontroll  -   tulemuslikkuse analüüs,
siis on turunduse panus ettevõtte arengus väga olulisel kohal. Olenemata ettevõtte suurusest on täiskohaga turundamine seega väga aja- ja ressursikulukas. Kumba aga eelistada - turundaja palkamist või turundusteenuse sisseostmist?
 
1. Spetsialist küll, kuid kas kõigis turundusvaldkondades?
Turunduse valdkonnad on justkui teadus omaette, mistõttu on keeruline palgata tööle vaid ühte spetsialisti, kelle oskused ja teadmised oleksid tasemel igas valdkonnas. Teenust sisse ostes on teenuseosutajal erineva hulga spetsialistide näol võimalik anda mitmekülgset abi. Jah, teenuse ssseostmine on kulu, kuid siin tuleb kaaluda, kas on mõistlik oma aega uue asja selgeks õppimisele kulutada või jätta turundustegevused tegemata või pigem teha see väljaminek ning panustada ise sellevõrra rohkem põhitegevusele. Siinkohal tasub aga mõelda ka sellele, kas eraldi inimese püsivalt palgal hoidmine ei oleks lõppkokkuvõttes kulukam?

2. Kuidas saab tegeleda ettevõtte turundustegevustega ilma igapäevaselt kontoris olemata?
Pildid / - turundajavsturundusteenuse3võtmeküsimust2Teenuse sisseostmisel võib tunduda imelik, et turundaja ei ole füüsiliselt igapäev kõrval istumas. Samas järele proovides ja mõeldes ei ole see tänapäevaste suhtlusvahendite juures aga üldse üllatav, et inimesed ei tööta õlg õla kõrval hommikust õhtuni, vaid ühise eesmärgi nimel käib töö igalpool, kus levib internet ja telefonilevi. 

3. Kui turundaja on ettevõttes olemas, kuid on pidevalt ülekoormatud?
Paljudes ettevõtetes on turundaja palgatud, kuid tööde ja mahtude kasvamisel on see inimene metsikult ülekoormatud igapäevatöödega, mistõttu ei jõua ta strateegiliste plaanidega tulevikku vaadates enam aktiivselt kaasa mõelda. Ka siis tasub kaaluda, kas võtta palgale assistent jooksvate küsimuste lahendamiseks või võtta täiendavalt lisaks teenusepakkuja, kes võtab jooksvate tööde raskuse enda kanda või aitab värksema pilguga väljastpoolt ettevõttet kaugemas plaanis nõu ja jõuga toeks olla. Täiendava abi küsimine ei näita kunagi nõrkust, vaid just vastupidi - tugevust ja julgust!

Autor:
Mari-Liis Kallismaa
www.stillabunt.ee
Jaga e-mailiga
Tagasi Vaata postitusi samal teemal