Kuidas analüütikat lugeda?

{VAR:blog_title}

Google Analytics on igale ettevõtjale, kuid eriti turundajale, tähtis tööriist, aga selle korrektne ja eesmärgipärane kasutamine vajab veidi õppimist. Seega, et jalg ukse vahele saada, panime põgusaks ülevaateks ja seletuseks analüütikaterminite osas kokku väikese spikri, milles on välja toodud kõige levinumad ja tähtsamad terminid, mida oma veebilehtede tulemuslikkust mõõtes silmas pidada. Edukat analüüsimist!


Google Analytics üldterminoloogia

Pildid / - analüütika (1)

Esmalt seletame lahti Analyticsi kõige populaarsemad terminid, mida näed pea iga segmenti hinnates-vaadates.

 • Sessions – kodulehe kõikide külastuste arv valitud perioodil.
 • Users – unikaalsete külastajate arv.
 • Pageviews – näitab valitud ajaperioodil vaadatud lehtede arvu. Siia arvestatakse ka korduvat sisulehtede vaatamisi.
 • Pages/Session – näitab, kui mitut sisulehte üks külastaja keskmiselt sessiooni vältel vaatab. “Põhjalikkuse” määr.
 • Avg. Session Duration – näitab, kui kaua üks külastaja keskmiselt saidil veedab.
 • Bounce Rate – näitab Sinu kodulehe tagasipõrke määra e. kui paljud külastajad lahkuvad lehelt ilma “aktiivse osaluseta” ehk ei kliki veebi jõudes ühelegi asjale, ei liigu järgnevatele lehtedele ega muud sarnast, vaid üksnes lahkuvad maandumislehelt.
 • % New Sessions – näitab protsentuaalselt, kui mitmed külastajatest on uued/esmakordsed külastajad. Pole tihtipeale kõige täpsem näitaja.

Lisaks on tähtis konversiooni- või ostumäär (ingl.k conversion rate) - näitab, mis % sinu veebi külastajatest sooritab valitud “eesmärgi” (näiteks 2% konversioonimäära puhul jõuab ostun/päringu/muu sätestatud eesmärgini 2 külastajat 100st).


Mida tähendab acquisition (e liikluse allikad)?Pildid / - analüütika (2)

Acquisition näitab, millistest allikatest on külastajad Sinu veebi jõudnud. Peamised allikad jaotuvad järgnevalt:

 • Otse lehele saabunud veebiliiklus ehk Direct traffic – külastajate segment, mis summeerib sellist lehele saabuvat liiklust, millel kas pole otsest suunajat või teda pole võimalik defineerida. Suurelt jaolt on tegu juhtudega, mil veebikülastaja kirjutab veebiaadressi ise brauserisse või kui antud aadress on lisatud tema ‘lemmikute’ hulka. Samuti koonduvad siia alla erijuhtumid, näiteks klikkimised PDF dokumentides asuvatel linkidel ning traditsioonilisest reklaammeediast (näiteks reklaam ajalehes; raadio- ja telereklaam) veebilehele suunatud inimesed.
  Kuigi see liikluse tüüp ei peaks olema peamine fookus, peegeldab otse saabuva liikluse osakaal selgelt kaubamärgi tuntust ning sellest lähtuvalt on ka tulemuste numbrid selle kanali taga enamasti väga head. Samas tuleb meeles pidada, et kui kampaaniates kasutatavaid linke ei märgistata sotsiaalmeedias, bännerreklaamides, uudiskirjades vm kasutamiseks, siis võib väga suur hulk liiklusest “petlikult” Direct trafficu alla laekuda, kuigi tuleneb eelnevalt mainitud allikatest. Linkide täpse märgistamise tööriista võite leida SIIT.
 • Orgaaniline otsinguliiklus ehk Organic Search – näitab külaliste arvu, kes saabuvad veebilehele läbi otsingumootori orgaaniliste tulemuste. Orgaaniliste tulemuste all peetakse silmas otsingumootori (Google, Yahoo, Bing vms) algoritmi poolt automaatselt järjestatud otsingutulemusi, mis ei ole makstud reklaamid.
 • Sotsiaalmeedia ehk Social – koondab erinevatest sotsiaalmeediakanalitest saabunud külastajaid. Ühendab endas nii sisuloome, tasulise reklaami kui ka taasturunduse elemente. Peamiselt Facebookist tulenev liiklus.
 • Makstud otsinguliiklus ehk Paid search – näitab külastajate arvu, kes on jõudnud veebi tasulise otsingureklaami kaudu (nt Google AdWords).
 • Välised viited (ingl.k Referral) – külastajad, kes saabuvad välistel lehtedel asuvate linkide kaudu: koostööpartnerite lehed, viitavad blogid, veebikataloogid jms.
 • Reklaampinnad ehk Display – näitab külastajaid, kes tulevad saidile muu tasulise reklaami kaudu (nt. Google Display Network reklaam, Delfi/Postimehe ja muude lehtede reklaamidelt).
 • E-mail – nagu nimi viitab, näitab see meiliturundusest (uudiskirjad, teavitusmeilid) tulenevat liiklust, kuid üksnes juhul, kui lingid on asjakohaselt märgistatud, nagu ülalpool kirjeldatud.
 • Muu liiklus ehk Other - seda tüüpi liikluse alla jaotub kõik, mis ei kategoriseeru varieeruvatel põhjustel ühegi eelneva liiklustüübi alla.

 Pildid / - acqblog

Kust leida Google Analytics keskkonnas liikluse allikaid

Kui kogu analüüsiprotsess on Sinu jaoks liiga ajakulukas ja postituski keeruline tundub, võta meiega ühendust!

Jaga e-mailiga
Tagasi Vaata postitusi samal teemal