Logo ja logoraamatu loomine - plaan C

Hea koostöö algab korralikust eeltööst! Palun täitke allolev päringuvorm võimalikult täpselt. Võite soovi kirjeldada ka vabas vormis. Ärge muretsege, kui Teil ei ole võimalik kõiki infovälju informatsiooni puudumise tõttu täita - selgitame siis vajaliku info ühise koostöö käigus välja! Kui oleme Teie päringu kätte saanud, edastame Teie poolt märgitud e-mailile kinnituse koos tööde teostamise tähtajaga. 

Logoraamatu täiendatud versiooni puhul on võimalik vastavalt vajadusele teostada järgnevaid töid: 

Palun täpsustage päringus, milliseid lisatöid vajate. Kui Te ei leia sobivat eelnevast listist, siis kirjutage palun oma sõnadega, millist lisatööd soovite.

*
*
*
*
  Annan nõusoleku Stillabunt OÜ-le oma andmete töötlemiseks ja säilitamiseks uudiskirja saatmise eesmärgil
  Olen tutvunud Stillabunt OÜ privaatsuspoliitikaga *
Kontrollkood *